02/ 2654-654; 02/ 2655-655 toltumotors@greatwall.mk

Во моментов немаме понуда на половни возила.